Chính sách bảo mật

Trang chủ » Chưa được phân loại » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng đề liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ công ty YB Spa gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quảng lý thông tin cá nhân
Văn phòng YB Spa địa chỉ: 14A Linh Trung, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0868 207 907 để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để YB Spa chăm sóc khách hàng.

×
ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NHANH

Tư vấn trực tiếp 24/7:
0868207907